SQLite-tools*

OBSERVERA: SQLite-tools gör så att SQLite extension inte fungerar.

Installation

Det finns ingen installations-exefil att ladda ner; allt som finns på SQLites nerladdningssida är en zipfil med exe-filer.

Det enklaste sättet att installera SQLite-tools på en dator så att sqlite3-kommandot kan köras från vilken mapp som helst är antagligen att göra det via Chocolatey.

choco install sqlite -y

Kommandon

.open

Öppnar en databasfil (skapar den om den inte finns), och gör så att man kan arbeta mot den genom att skriva databaskommandon.

.open gamedata.sqlite

.save

Om man inte öppnat en databas med .open men ändå börjar skriva kommandon, så körs kommandona på en databas som bara finns i programmets minne och som förstörs när det stängs av. Med .save sparas databasen till en fil.

.save school.sqlite

.tables

Skriver ut en lista med de tabeller som finns i databasen som är öppnad.

.schema

.headings

.exit

Last updated