Joins

[ Installera verktyg | Kommandon | Relationer | Joins ]

Exemplen utgår från de här tabellerna:

students

id🔑namesurnamepnumberclassid

1

Mikael

Bergström

XXXXXX-XXXX

1

2

Mohammad

Mohammadi

XXXXXX-XXXX

2

3

Anna-Karin

Karlsson

XXXXXX-XXXX

0

classes

id🔑namementor

1

TE00A

Mira Belle

2

TE00B

Kevin McAllister

Joins är ett sätt att sätta ihop tabeller som har en relation, när man efterfrågar data med SELECT.

SELECT students.name AS student_name, classes.name AS class
	FROM students
	INNER JOIN classes
	ON students.classid = classes.id;

Det finns flera sorters JOIN, men INNER JOIN är den vanligaste. Man anger först som vanligt vilka kolumner man vill ha med, sedan FROM en första tabell. Sedan lägger man till INNER JOIN en annan tabell, och så ON vilka kolumner som ska kopplas ihop.

student_nameclass

Mikael

TE00A

Mohammad

TE00B

Anna-Karin

TE00A

Observera att man alltså måste specifiera vilken tabell varje kolumn kommer från i första delen av SELECT-kommandot, framför allt när kolumner i båda tabellerna har samma namn.

INNER JOIN

Visar bara resultat där data finns i båda tabellerna.

SELECT students.name AS student_name, classes.name AS class
	FROM students
	INNER JOIN classes
	ON students.classid = classes.id;
student_nameclass

Mikael

TE00A

Mohammad

TE00B

LEFT JOIN

Visar ett resultat där alla rader från den första (vänstra) tabellen är med, oavsett om det finns något som sätts ihop med den i den andra tabellen.

student_nameclass

Mikael

TE00A

Mohammad

TE00B

Anna-Karin

Last updated